Migrációs jog, idegenrendészet
 • vízum, tartózkodási engedély, letelepedési engedéllyel kapcsolatos tájékoztatás, képviselet a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal előtt EGT, valamint harmadik országbeli állampolgároknak
 • állampolgársági, honosítási ügyekben tájékoztatás, képviselet ellátása
Szerződések
 • Előszerződések
 • Adásvételi szerződések
 • Ajándékozási szerződések
 • Csereszerződések
 • Telekalakítási szerződések
 • Vállalkozási szerződések
 • Bérleti szerződések
 • Megbízási szerződések
 • Kölcsönszerződések
 • Haszonbérleti szerződések
 • Termőföldekkel kapcsolatos szerződések
 • Végrendelet készítése
Társasági jog
 • Cégek alapítása, módosítása, megszüntetése, végelszámolás, felszámolási eljárásban történő közreműködés
 • Cégek számára jogi tanácsadás nyújtása, jogi feladatok ellátása egyedi vagy állandó megbízás alapján, kintlévőségek behajtása, fizetési meghagyásos, végrehajtási ügyek intézése
Civil szervezetek – alapítványok, egyesületek
 • Alapítás, módosítás, képviselet
Társasházak, lakásszövetkezetek ügyei
 • Társasházak alapító okiratának készítése, módosítása
 • Közös költség-tartozás iránt indított eljárások lefolytatásában történő közreműködés
Egyéb polgári jogi ügyek
 • Képviselet polgári peres és nem peres (fizetési meghagyásos, végrehajtási) eljárásokban
 • Kártérítési ügyekben történő képviselet (baleseti kártérítések)
 • Házassági vagyonjogi szerződések készítése, lakáshasználat rendezése, házassági vagyonközösséget megszüntető okirat készítése, képviselet házassági bontóperben
 • Egyéb polgári jogi perekben történő képviselet